Please select your page

Software de gestió

Sage eurowin

   


Sabem que el teu negoci és únic i gràcies a la experiència en solucions sectorials, sageeurowin, t’ofereix un software que millor s’adapta al teu negoci.

Posem la tecnologia que necessites al teu servei, per què la misió és ajudar-te a crèixer i augmentar la teva productivitat


Solucions per a la PIME

EUROWIN és la gestió més completa, que s’adapta perfectament a les necessitats pròpies de la gestió de la seva empresa, tant en la seva versió estàndar com en les seves més de 37 diferents solucions sectorials. A més a més, EUROWIN t’ofereix la possibilitat d’adaptar-lo completament al seu sistema de treball mitjançant la programació a mida.

Solucions sectorials:

Solucions per al Punt de Venda

Solucions per a la PIME


Sage TPV Standard

Principals característiques

Sage TPV Standard integra el Punt de Venda en una gestió integrada sense comptabilitat que permet gestionar un o diversos TPV connectats en offline o online (necessari Citrix o Terminal), amb la seguretat de comptar amb un Terminal de seguretat en cas de caiguda de la xarxa o internet. El TPV s'integra en els processos de venda, compres i magatzem, amb possibilitat de gestionar estoc per talla i color, traçabilitat i sèries de forma avançada. D'igual forma és possible gestionar els pagaments a proveïdors així com els cobraments a client particular mitjançant la pròpia caixa del punt de venda.

Què inclou Sage TPV Standard?

 • Una gestió integrada de: Punt de Venda, Vendes, Compres, Magatzem/Estoc
 • Gestió de previsions de: Cobrament i Pago
 • Gestió d'estoc per: Talles i colors, Traçabilitat, Series
 • Gestió de comunicacions: Comunicacions Offline, Terminal Independent de seguretat

Descarrega el pdf

   Distribució de begudes i comestibles

Dirigit a empreses de distribució minoristes i majoristes i a aquelles organitzacions que necessiten portar un control de repartiments. També està dissenyat per a empreses que distribueixen begudes i productes alimentosos, productes hortofruiters, productes sanitaris, subministraments industrials, etc.

Principals característiques

 • Control d'envasos, caixes o ampolles.
 • Albarans de venda, indicant per a cada línia el tipus (normal, canvi, servit), si està en promoció o és un regal.
 • Confecció automàtica de la fulla de càrrega, amb la llista dels albarans i els articles a carregar per a cada camió.
 • Liquidació de la fulla de càrrega.
 • Promocions dels proveïdors.
 • Llistat de promocions.

Descarrega el pdf

 
 

 


Gestió de projectes i obres

Dirigit a empreses que requereixin controlar els seus centres de cost i la rendibilitat de projectes, especialment empreses constructores d'obra civil i edificació, empreses de rehabilitació i reformes, empreses de construcció naval, etc.

Principals característiques

 • Gestió de projectes i control d'unitats d'obra.
 • Imputació de materials, hores d'empleats, hores de màquina, unitats i partides d'obra, etc.
 • Complet control de la rendibilitat de la maquinària.
 • Càlcul de despeses generals i indirectes.
 • Desviació de costos i resultats per obra i unitat d'obra.
 • Pressupost d'obra privada o pública.
 • Totalment enllaçat amb la comptabilitat, amb centres de cost per obra.
 • Certificacions d'obra.
 • Importació del detall de pressupostos a partir del fitxer accés generat per Prest.

Descarrega el pdf

 

 


Logística de magatzems

Dirigit a qualsevol empresa que requereixi un control informatitzat del seu estoc de magatzem per ubicacions.

Principals característiques

 • Gestió del magatzem controlat per ubicacions.
 • Implementació de la PDA en el circuit de gestió del magatzem amb tecnologia sense fil.
 • Codificació d'articles i ubicacions amb codis de barra identificables mitjançant PDA.
 • Recepcions i expedicions de mercaderies (ordres de preparació de comandes de venda), regularitzacions i inventaris d'estoc, generació d'albarans de compra i de venda directes.
 • Compatible amb Traçabilitat (control de lots conjuntament amb ubicacions).
 • Delimitació de permisos d'accés a la gestió de la PDA, mitjançant la definició de permisos d'usuari.

Descarrega el pdf

 

 


Mobles i decoració

Dirigit a empreses de venda de mobiliari i objectes de decoració, instal·lació i muntatge de cortines, etc.

Principals característiques

Eurowin Mobles i Decoració 2013 presenta una operativa adaptada a les necessitats concretes del sector:

 • Gestió integral del circuit de compra i venda (albarans, dates de lliurament, etc.).
 • Valoració d'articles per punts.
 • Definició d'articles i grups de característiques diferents, amb possibilitat de control de preus i estocs diferenciats.
 • Estats de la mercaderia (reservat, pendent, rebut, servit).
 • Selecció de les característiques dels articles en els documents de venda.
 • Manteniment de fabricants.
 • Gestió de muntadors.
 • Control de reclamacions internes i externes.
 • Gestió d'Avisos Automàtics
 • Integració amb Google Maps

Descarrega el pdf

 

 


Sèries

Dirigit a empreses de comerç a l'engròs i al detall que treballen amb productes serialitzats, ordres de reparació i parts d'hores. A més, l'aplicació incorpora funcionalitats específiques pel control i muntatge d'articles identificats amb nombres de sèries.

Funcionalitats específiques - Productes serialitzats

 • Control i muntatge de cada article per nombre de sèrie.
 • Generació automàtica de muntatges a partir de pressupostos.
 • Històric de moviments de sèries i muntatges.
 • Ordres de treball i parts de serveis, amb control d'hores.
 • Inventari de màquines per clients, controlant el tipus de contracte de manteniment de cada client.
 • Devolució de clients/proveïdors (RMA).
 • Lliuraments de material a tècnics.
 • Resum d'existències, control d'Incidències i de qualitat.
 • Punt de venda amb arqueig de caixa.
 • Configuració del tiquet personalitzada.

Descarrega el pdf

 

 


Tallers mecànics

Dirigit a tallers de reparació d'automòbils i tallers vinculats a concessionaris, negocis de reparació i manteniment d'obra i maquinària industrial, serveis de gestió de de flotes de vehicles, etc.

Permet controlar totes les tasques operatives i administratives d'un taller, tals com la gestió de reparacions de vehicles, l'organització del treball dels mecànics, la imputació de les hores de mà d'obra i dels materials emprats així com els seus costos, el control de les futures revisions de vehicles a partir de data prevista o kilometratge, la facturació de reparacions amb asseguradores implicades i la taxació, reparació i facturació de sinistres.

Funcionalitats específiques - Tallers mecànics

 • Gestió de fitxes de vehicles per marques i models.
 • Gestió d'ordres de taller (recepció i sortida, treballs a realitzar, materials utilitzats, hores imputades, etc.).
 • Revisions periòdiques de vehicles, registrats en un històric.
 • Gestió de fitxes dels operaris, amb control horari i imputació de costos a ordres.
 • Gestió de sinistres i de preus de venda pactats.
 • Enviament de SMS (avís de finalització de reparació, avís d'incidències, etc.).
 • Llistats d'ordres i hores de treball, llistats de vendes per vehicle, etc.
 • Compatible amb Eurowin Sèries i Eurowin Serveis.

Descarrega el pdf

 

 


Traçabilitat

Dirigit a empreses del sector alimentari, sanitari, industrial, veterinari, que requereixin una gestió integral de la traçabilitat dels seus productes. Com a funcionalitats específiques, és important remarcar que permet realitzar la gestió dels productes que treballen per lots controlant la Traçabilitat de cada lot a través dels documents en els quals s'ha registrat. L'estoc pot ser controlat per lots (unitats i/o pes) i ubicacions segons la configuració del programa.

Funcionalitats específiques - Traçabilitat

 • Gestió de costos i rendibilitat per lot.
 • Gestió d'incidències de clients en lots venuts.
 • Assignació del lot d'entrada, amb la seva caducitat.
 • Etiquetes per lot caducitat i generació del EAN 128 amb diferents formats.
 • Possibilitat d'utilitzar lectura de codi de barres en tot el procés.
 • Assignació del lot de sortida.
 • Gestió de l'estoc per nombre de lot, unitats i pes.
 • Traçabilitat de cada lot, des de la seva entrada fins a la seva sortida.
 • Gestió de producció i transformació.

Descarrega el pdf

 

 


TPV COMERÇ

Dirigit a qualsevol tipus de comerç minorista o negoci que necessiti gestionar de forma automatitzada un punt de venda (comerç de roba, calçat, perruquería i estètica, fleca/pastisseria, menjar per emportar, etc.). Com a funcionalitats específiques per al sector comerç, destaquem les que permeten gestionar de forma automatitzada qualsevol punt de venda ja sigui a través de terminal amb pantalla tàctil o tradicional i controlar la venda horària de cada tenda.

Funcionalitats específiques - TPV Comerç

 • Pantalla de tiquets amb possibilitat de generar tiquets, albarans i factures.
 • Conversió de tiquets en factures.
 • Funcionalitats vàries: aparcar tiquets, reposicions, retirades, cobraments i pagaments de previsions, lliuraments a compte, etc.
 • Punt de venda estàndard o tàctil.
 • Configuració del tiquet.
 • Parametrització de les diferents formes de cobrament (compatible amb Paylink).
 • Parametrització de les caixes de venda necessàries.
 • Arqueig de caixa.
 • Permisos d'accés per usuari.
 • Control de la venda horària de cada tenda.

Descarrega el pdf

 

 


TPV ELECTRODOMÈSTICS

Dirigit a tendes d'electrodomèstics que treballen o no amb una central de compres i que precisen una venda ràpida i àgil en el punt de venda.

Funcionalitats específiques - TPV Electrodomèstics

 • Gestió del punt de venda.
 • Gestió d'articles.
 • Gestió de compres.
 • Lliuraments a compte del client.
 • Gestió de repartiments.
 • Gestió d'ordres de reparació.
 • Mòdul de telefonia.
 • Mòdul de PDA sense fil.
 • Facturació electrònica (facturae).

Descarrega el pdf

 

 


TPV RESTAURACIÓ

Dirigit a bars, restaurants, cafeteries i establiments com a pizzeries, gelateries, pubs/discoteques, fast-food, ludoteques o parcs infantils, etc. A més, el programa compta amb unes funcionalitats específiques que permeten controlar de forma detallada i individual diverses sales, diferenciades per característiques pròpies: ocupació de taules, control de cambrers, configuració de tarifes i articles de venda, etc.

Funcionalitats específiques - TPV Restauració

 • Visualització gràfica de l'estat de les taules.
 • Creació i impressió del menú del dia.
 • Impressió d'ordres de cuina.
 • Control de comensals i cambrers.
 • Reserva de taules.
 • Possibilitat de treballar amb pantalla tàctil.
 • Accés immediat a qualsevol compte.
 • Cobraments parcials de tiquets.
 • Diferents tarifes segons sala.
 • Traspàs de taules.

Descarrega el pdf